WE GEBRUIKEN COOKIES OP DEZE SITE OM UW GEBRUIKERSERVARING TE VERBETEREN
Door op een link op deze pagina te klikken geeft u ons toestemming om cookies in te stellen.
Meer info
OK, IK GEEF TOESTEMMING
NEE BEDANKT
|
Online tentoonstelling
|
TAAL
 • HOME
 • OVER SUNGROW
 • Oplossingen
  PV-SYSTEMEN

  Residentiële systemen

  Commerciële systemen

  Nutssystemen

  OPSLAGSYSTEEM

  Residentiële opslagsystemen

  Commerciële opslagsystemen

  Opslagsystemen voor nutstoepassingen

  EV-LADER

  PV + ESS + laderoplossing voor particulieren

  Destination Charging

  Snel openbaar laden

  DRIJVENDE PV-SYSTEMEN

  Drijvende PV-SYSTEMEN

  ZONNE-ENERGIECENTRALES

  Business Unit Residentiële PV

  Business Unit Groene energie

 • Producten
  PV-SYSTEMEN

  Optimizer

  Stringomvormers

  Centrale omvormers

  1+X Modulaire Omvormer

  Bedrijfsklare oplossingen

  Middenspanningsstations

  OPSLAGSYSTEMEN

  Hybride Omvormers

  Energieopslagsystemen

  Batterijen

  ACCESSOIRES EN MONITORING

  Monitoring

  Accessoires

  EV-LADER

  AC Lader

  DC Lader

  DRIJVENDE PV-SYSTEMEN

  Drijvende platforms

  Drijvers

 • NEEM CONTACT OP
  VESTIGINGEN SUNGROW
  SERVICE
  NIEUWSBRIEF
ZOEKEN
Ik denk dat je het wilt vinden.
Online
exhibition
SEARCH
Guess you want to find it.
Land
Privacybeleid
Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: Oktober 2023


Sungrow neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en houdt zich strikt aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder aan de bepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer u onze website gebruikt of rechtstreeks contact met ons heeft. Het beschrijft ook uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen die Sungrow uitvoert. U kunt dit beleid te allen tijde raadplegen op onze website.1.VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Websitebeheerder en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is Sungrow Power Supply Co., Ltd., Adr: No.1699 Xiyou Rd., New & High Tech Zone, Hefei, 230088, China; Tel: +86 551 6532 7834 ("Sungrow", "wij", of "ons").

Onze vertegenwoordiger in de Europese Unie in de zin van art. 27 AVG is Sungrow Deutschland GmbH, Balanstraße 59, 81541 München, Tel.: +49 89 324 914 789. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar f.li@sungrow-emea.com.

 

2.UW RECHTEN

2.1 U heeft in het algemeen de onderstaande individuele rechten, d.w.z. dat u ons kunt vragen:

- om inzage in en een kopie van uw persoonsgegevens die wij bewaren (Art. 15 AVG)

- dat sommige van uw persoonsgegevens aan u worden verstrekt of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden in een algemeen gebruikt, machineleesbaar format (Art. 20 AVG)

- om uw persoonsgegevens bij te werken of te rectificeren om ze accuraat te maken (Art. 16 AVG)

- om in bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens uit onze bestanden te verwijderen (Art. 17 AVG)

- om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken (Art. 18 AVG)

En u heeft misschien ook een recht:

- om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (bijv. verwerking van uw persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde partij), waaronder verwerking voor direct marketingdoeleinden of profilering ten behoeve van direct marketing, of wanneer we een taak van algemeen belang uitvoeren - Art. 21 AVG).

Wanneer wij ons baseren op uw toestemming, heeft u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.  We kunnen echter andere wettelijke grondslagen hebben voor de verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden, zoals de hierboven genoemde.

2.2 Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn - bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te verwerken of wanneer het aan u beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen of wanneer het ons wettelijk verboden is om dergelijke informatie vrij te geven. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we gegevens kunnen bewaren, zelfs als u uw toestemming intrekt.

2.3 Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, stuur dan verzoeken om informatie, verzoeken om inzage of bezwaren tegen de gegevensverwerking per e-mail naar data-protection@sungrow-emea.com of naar het in paragraaf 1 vermelde adres.

2.4 We hopen dat we uw vragen over de manier waarop we uw gegevens verwerken kunnen beantwoorden. In het geval u nog steeds onopgeloste kwesties heeft, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit volgens Art. 77 AVG, in het bijzonder de gegevensbeschermingsautoriteit in de lidstaat waar u woont of werkt.

2.5 Houd er ten slotte rekening mee dat wanneer we persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, het verstrekken van dergelijke gegevens verplicht is: als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen we onze contractuele relatie niet beheren of niet voldoen aan de verplichtingen die op ons rusten.

 

3.INTERNATIONALE DOORGIFTE EN GEGEVENSBEVEILIGING

3.1 Aangezien wij een wereldwijd opererend bedrijf zijn, kunnen de gegevens die wij van u verzamelen door ons of onze dienstverlener(s) worden doorgegeven en opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER (in ons geval in de Volksrepubliek China ("VRC")) dat bij Sungrow of voor een van onze leveranciers werkt. Wanneer informatie wordt doorgegeven buiten de EER, en wanneer dit in een land is dat niet is onderworpen aan een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, worden gegevens adequaat beschermd door EU-Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules of door de bindende bedrijfsvoorschriften van een leverancier. Laat het ons weten als u vragen heeft of een kopie van de relevante documenten wilt ontvangen.

 

3.2 Onze websites kunnen van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de verwerking op deze websites. Controleer het beleid van deze websites voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

3.3 Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens die door ons worden bewaard te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Uw gegevens worden versleuteld verzonden; we gebruiken de encryptie TLS 1.2.

 

4.VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE VOOR INFORMATIEDOELEINDEN

4.1 Indien de website uitsluitend voor informatieve doeleinden wordt gebruikt, d.w.z. indien u buiten het gebruik van onze website geen contact met ons opneemt of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij gegevens die automatisch door uw browser worden doorgegeven om u in staat te stellen de website te bezoeken. Deze opslag van gegevens dient uitsluitend systeem gerelateerde en statistische doeleinden (op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de exploitatie van onze website en de verbetering van de werking ervan volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG), evenals, in uitzonderlijke gevallen, om strafbare feiten te melden (op basis van Art. 6 lid 1 sub e AVG).

We kunnen automatisch de volgende gegevens van u verzamelen:

- technische informatie, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, het type apparaat, browser en versie, en besturingssysteem en platform; en

- informatie over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL), responstijden van pagina's en downloadfouten.

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen door middel van cookies zoals hieronder beschreven (zie Sectie 10 "Cookiebeleid" hieronder).5.VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS WANNEER U CONTACT MET ONS OPNEEMT EN VOOR ADVERTENTIEDOELEINDEN

5.1 Uw persoonsgegevens (zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres) worden verzameld en verwerkt als u ons deze gegevens expliciet verstrekt voor contactdoeleinden. Het gebruik van deze persoonsgegevens dient uitsluitend om uw verzoek te verwerken en is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in het beheren van ons bedrijf en het leveren van diensten aan onze klanten, volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG.

5.2 Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor advertentiedoeleinden wanneer uw toestemming vooraf is verkregen, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG. De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden daarna gewist, behoudens wettelijke bewaarplicht.6.VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR DE UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN

6.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens (bijv. uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, land, bedrijfstak, bedrijfsnaam, zakelijke belangen) voor het tot stand brengen en uitvoeren van de contractuele relatie en om te voldoen aan wettelijke vereisten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 sub b AVG (communicatie met de contactpersoon van de klant voor zover dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst). De verwerking is bovendien gebaseerd op Art. 6 lid 1 sub c AVG, aangezien we wettelijk verplicht kunnen zijn om persoonsgegevens op te slaan, bijvoorbeeld in situaties die relevant zijn in het kader van belasting- of handelswetgeving of fraudepreventie.7.VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IN GEVAL VAN SOLLICITATIES

7.1 Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u bij ons solliciteert naar een functie. De verwerking van deze persoonsgegevens door ons is noodzakelijk voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het opzetten van een elektronisch sollicitantendossier, het beheren van uw sollicitatie, het organiseren van sollicitatiegesprekken - kortom, de verwerking is noodzakelijk voor ons om een arbeidsovereenkomst met u aan te gaan. De verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om ervoor te zorgen dat we mogelijke kandidaten werven, volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG.8.ONTVANGERS/CATEGORIEËN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

8.1 We kunnen uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen van Sungrow (d.w.z. elk(e) bedrijf, vennootschap of andere entiteit van Sungrow vermeld op https://en.sungrowpower.com/contactUS) voor het verbeteren van onze klantrelaties en het behandelen van uw verzoeken met betrekking tot specifieke landen.

8.2 Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of handhavingsinstanties indien dit vereist is voor bovenstaande doeleinden, indien dit wettelijk verplicht is of indien dit vereist is voor de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met externe dienstverleners (zoals eventpartners, distributeurs, Engineering, procurement en construction (EPC) klanten), die deze gegevens namens Sungrow verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. 

8.3 Verder maken wij voor de gegevensverwerking gebruik van dienstverleners die wij hebben belast met de gegevensverwerking in het kader van deze privacyverklaring, bijvoorbeeld in het kader van de technische infrastructuur van onze website (zoals leveranciers voor het uitvoeren van e-mailmarketing, de planning en het beheer van evenementen en het ontwerp en maken van websites). In deze context kunnen onze technische dienstverleners zich ook buiten de EU/EER bevinden. Wanneer uw gegevens worden doorgegeven buiten de EER, en wanneer dit in een land is dat niet is onderworpen aan een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, worden uw gegevens adequaat beschermd zoals hierboven beschreven onder paragraaf 3.9.BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1 Wanneer u een klant bent, bewaren wij uw gegevens voor de duur van de contractuele relatie die u met ons heeft en, voor zover toegestaan, na beëindiging van die relatie zo lang als nodig is om de in deze kennisgeving beschreven doeleinden uit te voeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

9.2 Wanneer wij persoonsgegevens verwerken met uw toestemming, verwerken wij de gegevens totdat u ons vraagt hiermee te stoppen en gedurende een korte periode daarna (om ons in staat te stellen uw verzoeken uit te voeren). We houden ook bij dat u ons heeft gevraagd uw gegevens niet te verwerken, zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

9.3 Gegevens over uw bezoeken aan onze websites en waar we persoonsgegevens verwerken voor websitebeveiligingsdoeleinden, bewaren we deze gegevens gedurende 12 maanden na uw laatste bezoek aan onze website.

9.4 Op grond van de wet kunnen we verplicht zijn om bepaalde gegevens van jou te bewaren gedurende specifieke wettelijke bewaartermijnen (dit kan oplopen tot tien jaar in het geval van facturen). In andere gevallen kunnen we gegevens gedurende een passende periode na beëindiging van een relatie met u bewaren om ons te beschermen tegen juridische claims (tot het einde van wettelijke verjaringstermijnen), of voor administratiedoeleinden (bijvoorbeeld voor boekhouding en belastingverplichtingen).

 

10. COOKIEBELEID

10.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en stelt ons tegelijkertijd in staat om onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en zijn toegewezen aan de door u gebruikte browser, en voorzien de partij die de cookie plaatst (in dit geval ons) van bepaalde informatie. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze diensten gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meeste cookies die we gebruiken zijn "sessiecookies". Deze cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek aan onze website. Andere cookies blijven op uw eindapparaat totdat ze worden verwijderd. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. Het gebruik van cookies is nu gebruikelijk op de meeste websites. Als u het gebruik van cookies niet prettig vindt, kunt u deze beheren en controleren via uw browser, inclusief het verwijderen van cookies door ze uit uw "browsergeschiedenis" (cache) te verwijderen wanneer u de site verlaat. Zie de subparagraaf "Cookies beheren" voor meer informatie.

10.2 Wij gebruiken de volgende categorieën cookies:

Noodzakelijke cookies

Wij slaan cookies op uw apparaat op als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website of de levering van onze diensten. Noodzakelijke cookies in het bijzonder helpen om een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f AVG.

Analytische of prestatiecookies

Dit zijn cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website of de levering van onze diensten, maar die het gebruik van de diensten verbeteren door bepaalde keuzes die u maakt te onthouden en verbeterde functies te bieden. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om sitevoorkeuren of -keuzes te onthouden, zoals het onthouden van voorkeuren voor taal, land, regio of andere online gemaakte instellingen (bijv. tekstgrootte, lettertypen).

Met deze cookies kunnen we het aantal bezoekers op onze websites herkennen en tellen, en kunnen we zien hoe bezoekers zich op onze websites bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Sommige analytische en prestatiecookies worden gebruikt in verband met diensten van derden, waaronder de volgende:

- Google Analytics is een webanalysedienst van Google (zie ook de informatie hieronder). Google Analytics kan informatie verzamelen over uw gebruik van de onlinediensten (met inbegrip van uw IP-adres). De gegenereerde informatie wordt doorgegeven naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Ga voor meer informatie naar de site van Google. Google biedt ook een browseruitbreiding waarmee u Google Analytics op alle websites kunt uitschakelen.

10.3 Voordat we cookies gebruiken die niet strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website of de levering van onze diensten, vragen we uw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG. Zie ook het gedeelte "Cookies beheren" hieronder.

Gebruik van cookies

 

Titel cookie / naam   cookie

Naam   van betrokken derde partij Aanbieder (indien van toepassing)

Doel

Vervaltermijn

_ga

_gid

_gad

Google LLC

Deze   cookies worden ingesteld als gevolg van ons gebruik van Google Analytics en   worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website   gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons   te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen specifieke   informatie, waaronder het aantal bezoekers van de websites waar bezoekers   vandaan zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht. Houd er rekening   mee dat de gegevensverwerking hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door Google en   dat Google de door Google Analytics verzamelde gegevens kan gebruiken voor   eigen doeleinden, zoals profilering, en deze gegevens kan koppelen aan andere   gegevens, zoals eventuele Google-accounts.


 
 

Zie   voor meer informatie over hoe Google uw gegevens beschermt en privacy   benadert: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?sjid=10843738950762886098-EU&hl=nl

Na   13 maanden

Na   24 uur

Na   10 minuten

 

Cookies beheren

 

U kunt uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door te klikken op de cookie consent management tool op onze website. De Cookie Consent Manager van Sungrow is een tool waarmee u instellingen met betrekking tot niet-noodzakelijke cookies kunt wijzigen. Het is niet mogelijk om instellingen met betrekking tot Noodzakelijke cookies aan te passen. U kunt dan de beschikbare schuifjes op "Aan" of "Uit" zetten en vervolgens op "Opslaan" klikken. Het is mogelijk dat u de pagina moet verversen om uw instellingen van kracht te laten worden. Deze toestemmingsinstellingen worden opgeslagen in de lokale opslag van uw browser, worden nooit (voor zover de technologie dat toelaat) naar onze servers verzonden en stellen onze servers niet in staat om individuele gebruikers te identificeren of te volgen.

 

Huidige versies van webbrowsers bieden ook verbeterde gebruikerscontrole met betrekking tot de plaatsing en duur van zowel eerste als derde partij cookies. Zoek naar "cookies" in het "Help-menu" van uw webbrowser voor meer informatie over de beschikbare functies voor cookiebeheer. U kunt cookies in- of uitschakelen door de instellingen in uw browser te wijzigen. U kunt ook vinden hoe u dit moet doen en meer informatie over cookies vinden op www.allaboutcookies.org. Als u er echter voor kiest om cookies in uw browser uit te schakelen, is het mogelijk dat u bepaalde activiteiten op onze website niet kunt voltooien of dat u bepaalde delen ervan niet correct kunt openen. Als u meer informatie wilt over op interesses gebaseerde advertenties, inclusief hoe u zich voor deze cookies kunt afmelden, gaat u naar http://youronlinechoices.eu/.

 

10.4. Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Deze wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen specifieke informatie, zoals het aantal bezoekers van de website, waar bezoekers vandaan komen en welke pagina's ze hebben bezocht. Houd er rekening mee dat de gegevensverwerking hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door Google en dat Google de door Google Analytics verzamelde gegevens kan gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering, en deze gegevens kan koppelen aan andere gegevens, zoals eventuele Google-accounts. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google Analytics-cookies worden opgeslagen en uw relevante persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 sub a AVG. Cookies in verband met Google Analytics hebben een levensduur van 13 maanden en worden daarna automatisch verwijderd. We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik voor de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.We hebben een overeenkomst gesloten met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en implementeren volledig de strenge eisen bij het gebruik van Google Analytics.10.5: Google Tag Manager Deze website maakt ook gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing die wordt beheerd door Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") waarmee tags voor op de markt gebrachte websites kunnen worden beheerd via een interface. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookieloos domein en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt onder bepaalde omstandigheden gegevens kunnen registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze informatie. Als registratie op domein- of cookieniveau is uitgeschakeld, blijft deze instelling van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. U kunt meer te weten komen over Google Tag Manager door op de volgende link te klikken: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

11. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. Alle wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd en wij zullen u een nieuwe privacyverklaring toesturen wanneer wij wezenlijke updates aanbrengen. We kunnen u ook van tijd tot tijd op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

18MW PV Plant in Dubai
Developer: Recurrent Energy
Owner: empra
EPC:Signal Energy
Capacity:205MWac
Model:SG2500U
Location:Fresno, CA
Commissioned in Q4 2017
Developer: Recurrent Energy
Owner: empra
EPC:Signal Energy
Capacity:205MWac
Model:SG2500U
Location:Fresno, CA
Commissioned in Q4 2017